top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Het Lorentz Casimir Lyceum is een school voor havo, gymnasium en atheneum. Het aantal leerlingen is ca. 1200, er zijn ca. 100 docenten. Leerlingen worden extra uitgedaagd als ze willen en kunnen deelnemen aan verschillende olympiades, gezien het Lorentz Casimir Lyceum een olympiadeschool is.

www.welkom-lcl.nl

Project

Webdesign & support

Lorentz Casimir Lyceum

bottom of page